/ Tezler / Sinemada Gerçeküstücülük ve Man Ray Filmleri

15/6/2016 / skopbülten

 

Les Mystères du Château de Dé (Zar Şatosunun Gizemleri), 1929

 

Birinci Dünya Savaşı sonrası toplumların içinde bulunduğu kültürel ve akılsal buhrana bir isyan olarak ortaya çıkan dadaizm ve sonrasında oluşan gerçeküstücülük akımları modernitenin ve modernist sanat akımlarının bir sonucudur. 1896 yılında ortaya çıkan sinemanın keşfinden sonra bazı gerçeküstücü sanatçılar sinemanın emekleme döneminde kendilerini bu yolla ifade etmeye çalışmışlardır.

Gerçeküstücülüğün kendisini sinema aracılığıyla ifade eden ilk modernist sanat akım olması, akımın sinema tarihindeki önemini ortaya koyar. Amerikalı dadaist fotoğraf sanatçısı Man Ray ise gerçeküstücülüğün merkezi olan Paris’e gelerek burada çektiği dört filmle dada ruhuna bağlı gerçeküstücü anlayışını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı Man Ray'in gerçeküstücülüğün en etkili olduğu dönemde yaptığı filmleri gerçeküstücü sinemanın özellikleri açısından incelemektir.[1]

 

Yazar: Can Hakman

Danışman: Doç. Dr. Nezih Orhon

Yer Bilgisi: Eskişehir Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sinema Televizyon Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2008

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.