/ Tezler / Sanatta ve Siyasette Sensorium Kavramı ve Katılımcıya Dönüşen İzleyici

10/8/2018 / skopbülten / Cansu Kuman

 

Sanat ve siyaset, öznelerin, nesnelerin bağlı oldukları tecrübe alanının şekillendirilmesidir. Siyaset kadar sanat da var olabilmek için gören, duyan, algılayan ‘izleyicilere’ ihtiyaç duyar. Bu çalışmanın amacı, sanat ve siyaset kavramlarının ortaklığı bazında yaşanan olayları analiz etmektir. Böylece bu ilişkinin yasamın içindeki farklı formlarını, katılımcıların da katkısıyla yeniden şekillenişini göstermek ister. 

Bu çalışmada ağırlıklı olarak Jacques Rancière’in kuramları, özellikle de “sensorium” kavramını şekillendirişi ve estetik düşünce biçimi olarak ele alışı işlenmektedir. Estetik düşünce, sanat ve siyaset ilişkisinin katılımcı izleyici kapsamında algılanışı ve özgül mekân konfigürasyonunda birey ile kolektivitenin yeri tartışılacaktır.[1]

 

Yazar: Cansu Kuman

Danışman: Prof. Rıfat Şahiner, Prof. Dr. Evangelia Şarlak

Yer bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Kuramı ve Eleştiri Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

 [1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jspsayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı