/ Tezler / Sanat Yolculukları: Çağdaş İstanbul Müzelerindeki Uluslararası Sergi Değişim Politikaları

2012 yılında Sabancı Müzesi'nde açılan "Rembrandt ve Çağdaşları" sergisi afişi  

 

Bu tezin konusu uluslararası sanat sergilerinin İstanbul metropolündeki dolaşımıdır. Başka ülkelerde 'Blockbuster' sergiler için cazip olan yeni müze alanlarının çoğalması ve bu müzelerin neoliberal kentsel dönüşüm alanında beliren kültürel öncülük rolleri çalışmadaki temel husustur. İstanbul'daki sanat sahnesinde öne çıkan müzelerin direktörleri ve küratörlerle yapılan görüşmeler çerçevesinde, bu tür uluslararası sergilerin yapılmasında mali destek sağlamakla ilgili konuların büyük şirketler arasındaki rekabet nedeniyle ve şehrin kültürel ekonomisinin görünürlülüğü bakımından her geçen gün artan bir öneme sahip olduğunu tartışıyorum. Belirli 'Blockbuster' sergiler üzerinde odaklanarak, bu sergilerin resmi ve sivil toplum örgütlerinin çıkarlarının birlikteliğiyle ulusal sınırlar içerisinde nasıl olanaklı hale geldiğini anlamaya çalıştım. Çalışma boyunca, gözlemlerimi İstanbul'daki sanat sahnesinin değişen parametreleriyle, daha geniş anlamda, Türkiye ve dünyanın başka herhangi bir yerindeki neoliberal kentsel dönüşüm dinamikleriyle ilişkilendirmeyi denedim. İstanbul'un sanat pazarında süregiden değişimlerin küresel/yerel, ulusal/uluslararası gibi basmakalıp çift kutuplu zıtlıklarla anlaşılamayacağı çalışmamın temel argümanıdır. Daha ziyade, bu değişimler 'uluslararası' olarak nitelenmesi gereken kurumsal çıkarların oluşturduğu ağlar, ekonomiler, etkenler ve uygulamalar tarafından şekillenmektedir.

 

Yazar: Lisa M. Haferlach

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Öncü

Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Dili: İngilizce

Yılı: 2012

Özgün Adı: Circulating Art: The Politics of Transnational Exhibition Exchanges in the Museums of Contemporary Istanbul

 

Bu teze Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşılmıştır. Tamamını okumak için bkz. circulating_art.pdf