/ Tezler / Rodchenko ve El Lissitzky’nin Grafik Sanatına Etkileri

19/10/2016 / skopbülten / Ozan Uyanık

 

El Lissitzky, Vladimir Mayakovsky’nin Dlia golosa (Ses için) başlıklı şiir kitabı için tasarım, 1923  

 

Bu tezin temel amacı, konstrüktivizm akımının iki önemli temsilcisi olan Alexander Rodchenko ve El Lissitzky’nin grafik sanatına olan etkilerini ve katkılarını ortaya koymaktır. Tezde, öncelikli olarak, 19. yüzyıl dünyası ve Rusya’sı incelenmiş, daha sonraki bölümde ise 20. yüzyılı etkileyen modern sanat hareketleri hakkında okuyucuya bilgi verilmiştir.

Daha sonra ise Rodchenko ve El Lissitzky’nin sanat ve tasarım anlayışları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son olarak, iki Rus sanatçının kendilerinden sonra gelen kuşaklara olan etkileri ve günümüze yansımaları hakkında bir takım karşılaştırmalar sunulmuştur.[1]

 

Yazar: Ozan Uyanık

Danışman: Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli

Yer Bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı