/ Tezler / Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi ya da Takıntılı Bir Koleksiyonerin Kişisel Hikâyesini Kamusallaştırışı

 

İstanbul Ansiklopedisi'nden


Bu tez, Reşat Ekrem Koçu’nun yarım kalmış̧ eseri İstanbul Ansiklopedisi’ni çözümleme ve yorumlama amacını taşıyan bir çalışma. Çalışma, ‘ansiklopedi’ janrına yüklenen anlamlara odaklanarak, yazarın kişisel hikâyesiyle kurmayı arzuladığı kolektif hikâye arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Koçu’nun ansiklopedik projesinin temelinde bir ‘biriktirme’ arzusunun yattığı gözleminin ardından tez, İstanbul Ansiklopedisi’nin metinsel yapısındaki otobiyografik boyuta geçiyor. Biriktirme eylemi, bir grup nesnenin anlamlı bir şekilde biraraya getirilmesi aracılığıyla kendiliğin dışavurulması olarak görülürse, İstanbul Ansiklopedisi’ni oluşturan maddeler de otobiyografik bir hikâye kurmayı mümkün kılan nesne-temalar olarak görülebilir.

Çalışmanın bir diğer iddiasıysa, ansiklopedi janrının ‘tarafsızlık’ özelliği ile otobiyografik hikâyenin öznel içeriğinin kesiştiği noktada modern bir kendiliğin ifade bulduğudur. Sonuç olarak, bu çalışma okuyucuyu İstanbul Ansiklopedisi’ni koleksiyonun özel alanından ansiklopedinin kamusal alanına geçiş olarak görmeye davet ediyor. Bu geçiş, ya da dönüşüm aracılığıyla, modern bir yazar sesinin dile gelmesinin imkân kazandığını iddia ediyor.[1]

 

Yazar: Mehmet Emre Ayvaz

Danışman: Prof. Dr. Nükhet Sirman

Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2007

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı