/ Tezler / Petrol ve Sanat: Körfez Arap Ülkelerinde Çağdaş Sanat Müzeleri, Vaka Analizi: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri

Mathaf: Modern Arap Sanatı Müzesi, Doha

 

Bu tez, Arap Körfez ülkelerindeki çağdaş sanat müzelerinin durumunu ve geleceğini inceler. Bölgedeki yeni sanat müzelerinin oluşumundaki sosyo-politik amaçları ve sanat koleksiyonlarının niteliğini anlamak açısından bir çerçeve sunmaktadır. Son on yılda Arap Körfez ülkeleri başlattıkları görkemli müze projeleri ile sanat dünyasında ilgi merkezi haline geldiler. Bu yeni müzeler Frenk Gehry ve Zaha Hadid gibi ödüllü mimarların tasarımları, gişe rekorları kıran sergileri, pahalı sanat komisyonları ve Louvre Müzesi, British Museum ve Guggenheim gibi önemli Batı merkezli kurumların ortaklıklarıyla sanat dünyasında ses getirmektedir. Arap Körfez ülkelerindeki müze tarihi ve modern sanat eğitim kurumları eksikliği, son dönemdeki büyük çaptaki sanat hamiliği ile büyük oranda tezat oluşturmaktadır. Müzelerin bu çatışmalı doğası, bölgedeki sanat hamileri, müze misyonları, küratörlük kavramları ve seyirci ilişkileri açısından birçok soruya zemin hazırlamaktadır. Müze vaka çalışmaları için, bu tez Katar’daki Mathaf Modern Arap Sanat Müzesi ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde konumlandırılacak Guggenheim Abu Dabi müzelerine odaklanmaktadır. Müzelerin mimarisi, konumu, küratörlük kavramları, sanat koleksiyonları, yönetimleri ve ideolojileri müze oluşumlarını yakından anlamak için incelenmiştir. Bu müzelerin benzerliklerinin yanı sıra farklılıkları da vardır. Her iki müze de önemli kentsel dönüşüm projelerinin bir parçası olup küresel sanat dünyasında kültürel prestij unsurudur. Küratörlük temalarını Çağdaş Arap Sanatı üzerine geliştirerek Arap sanat ve müzecilik tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadırlar.

 

This thesis examines the state and future of the Contemporary Art museums in the Arab Gulf. It provides a framework for understanding the collections and socio-political aims behind the formation of the new art museums in the region. In the last decade Arab Gulf countries became the center of attention in the art world with their grandiose museum projects. These new museums are in the spotlight with their designs by star architects such as Frank Gehry and Zaha Hadid, blockbuster exhibitions, expensive art commissions and partnerships with important western institutions such as the Louvre, British Museum and Guggenheim. In contrast to their contemporary image, Arab Gulf countries lack museum traditions, art education and collection culture. This conflicted nature of the museums raise questions about the patrons, museum's missions, curatorial concepts and audience. For the museum case studies, this thesis focuses on Mathaf: Modern Arab Art Museum of Qatar and Guggenheim Abu Dhabi of UAE. They are investigated in terms of architecture, location, curatorial concept, art collection, management and ideology. These museums have similarities as well as differences. Both museums are part of major urban transformation projects and are a subject of cultural prestige in the global art world. Their curatorial concentration on Contemporary Arab Art puts them into a strategic position for writing the history of Arab art and museum studies.

 

Yazar: Nitsa Viktorya Gormezano

Danışman: Prof. Dr. Günsel Renda

Yer Bilgisi: Koç Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Tür: Yüksek Lisans

Tarih: 2013

Dil: İngilizce

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı; metin tezin Özet/Abstract kısmından alındı. Görseller tezden alındı.  

petrol ve sanat, tez tanıtımı