/ Tezler / Petrol ve Sanat, Körfez Arap Ülkelerinde Çağdaş Sanat Müzeleri Vaka Analizi: Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri

23/6/2015 / skopbülten

 

 

Bu tez, Arap Körfez ülkelerindeki çağdaş sanat müzelerinin durumunu ve geleceğini inceler. Bölgedeki yeni sanat müzelerinin oluşumundaki sosyo-politik amaçları ve sanat koleksiyonlarının niteliğini anlamak açısından bir çerçeve sunmaktadır. Son on yılda Arap Körfez ülkeleri başlattıkları görkemli müze projeleriyle sanat dünyasında ses getirdiler. Frenk Gehry ve Zaha Hadid gibi ödüllü mimarların tasarımları, gişe rekorları kıran sergiler, pahalı sanat komisyonları ve Louvre Müzesi, British Museum ve Guggenheim gibi önemli batı merkezli kurumların ortaklıkları bu yeni müzeleri ilgi odağı haline getirdi. Arap Körfez ülkelerinin kısa müzecilik tarihi ve bu ülkelerde modern sanat eğitimi veren kurumları eksikliği, son dönemdeki büyük çaplı sanat hamiliği ile büyük oranda tezat oluşturmaktadır.

Müzelerin bu çatışmalı doğası, bölgedeki sanat hamileri, müze misyonları, küratörlük kavramları ve seyirci ilişkileri açısından bir çok soruya zemin hazırlamaktadır. Bu tez müze vaka çalışmaları için Katar’daki Mathaf Modern Arap Sanat Müzesi ile Abu Dabi’de konumlandırılacak Guggenheim müzelerine odaklanmaktadır. Müzelerin mimarisi, konumu, küratörlük kavramları, sanat koleksiyonları, yönetimleri ve ideolojileri müze oluşumlarını yakından anlamak için incelenmiştir. Bu müzelerin benzerliklerinin yanı sıra farklılıkları da vardır. Her iki müze de önemli kentsel dönüşüm projelerinin parçası olup küresel sanat dünyasında kültürel prestij unsurudur .

Küratörlük temalarını Çağdaş Arap Sanatı üzerine geliştirerek Arap sanat ve müzecilik tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadırlar.[1]

 

Yazar: Nitsa Viktorya Gormezano

Danışman: Prof. Dr. Günsel Renda

Yer Bilgisi: Koç Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013

Özgün Dili: İngilizce

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı