/ Tezler / Pera'da Resim Üretim Ortamı 1844-1916

27/7/2012 / skopbülten

Bu tez 1844-1916 yılları arasında Pera merkezinde gelişen resim üretimini araştırmak üzere yapılmış bir çalışmadır. Araştırma kapsamında dönemin günlük gazetelerinden yararlanılmış, elde edilen yeni veriler ışığında belirtilen tarihler arasında sanatçılara, atölyelerine, ürettikleri eserlere dair pek çok detaylı bilgi edinilmiştir. Bu sayede İstanbul genelinde ve Pera’da yapılmış sergileri gösterir yeni bir sergi listesi çıkarılmış, sanatçı atölyelerini, sergi mekânlarını ve de resim araç gereçlerinin satıldığı dükkanları gösterir bir yerleşme planı oluşturulmuş, son olarak da dönemin sanatçılarını tanıtır bir sanatçı fihristi düzenlenmiştir. Böylece Pera’daki ortamın bileşenleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Çalışma kapsamında ele alınan bir diğer konu ise dönemin basına yansıyan resim eleştirilerinin incelenmesi olmuştur. A. Kamil, R. Delbeuf, L.C. Prétextat ve A. Thalasso’nun kaleme aldığı resim konulu yazılardan resmin içeriğine, taşıması gereken özelliklere, dönem içinde nasıl bir resim beğenisi olduğuna dair fikir edinilmiştir. Yazarların farkında olarak ya da olmadan zaman zaman konu ettikleri, „Osmanlı resmi“ ve „Osmanlı’da resim“, „Osmanlı sanatçıları“ ya da „Osmanlı olmayan sanatçılar“ şeklindeki tanımlamaları tez içinde tartışmaya açılmış, Pera’daki çok kültürlü yaşama paralel olarak, çok kimlikli Osmanlı yapısının gelişmekte olan resim sanatını ve de resim ortamını etkilediği görülmüştür.

Sonuç olarak, 70 yıllık bir dönem içinde adından bahsedilen 200’den fazla sanatçının 100’e yakın sergi için ürettikleri yüzlerce resimle somuta inen bir ortamın analizi yapılmış, Pera ortamının, Levanten ya da yerli, Müslim veya Gayrimüslim fark etmeksizin o yıllarda İstanbul’da bulunmuş, resim yapan, resim dersi veren herkesin dahil olduğu kalabalık bir grubun kollektif ürünü olduğu yargısına varılmıştır.[1]

 

 

Tezin Yazarı: Seza Sinanlar   

Danışman: Prof. Dr. Günkut Akın

Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Doktora tezi

Yılı: 2008

Sayfa sayısı: 286

 

 [1] Bu metin, tezin özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı