/ Tezler / Müzenin Müzlerı̇: Türkiye’de Var Olmayan Bir Fotoğraf Müzesinin Alegorik Hikâyesi

20/9/2018 / skopbülten / Ebru Sürek

 

Sinan Kılıç (Mahzen Photos), İzmir 2013. 

 

Müzeler, maddi bir varoluş simgesi ve kültürel yapının en sağlam temelleridir. Bu sebeple müzelerin varlığı (ya da yokluğu) ait olduğu toplumun kültürel durumunu anlatan en önemli kaynaklardandır. Türkiye’deki ilk müzeler korunmaya ve toplanmaya değer bulunan arkeolojik ve etnografik koleksiyonlardan oluşmuş, sanatsal eserler çoğunlukla ikinci planda kalmıştır. Fotoğraf sanatı da bu durumdan nasibini almış ve bir sanat dalı olmaktan çok ülke tarihini gelecek nesillere aktaracak görsel bir araç olarak görülmüştür. Bu bakış açısının bir yansıması olarak gözlemlenebileceği üzere, Türkiye’de halen çağdaş bir fotoğraf müzesi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de var olmayan bu müzeyi tüm yönleri ile ele almak ve bu eksikliğin altında yatan sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sebepleri tüm katmanları ile incelemektir. Çağdaş fotoğraf müzesinin bu alegorik analizde temel alınmasının sebebi Türkiye’deki müzecilik çalışmaları ile benzer bir yol izleyen Türk fotoğraf tarihinde yatmaktadır. Bu sebepleri ortaya koyacak olan en şeffaf araç ise fotoğraf olacaktır. Bu çalışmada Türkiye’de fotoğraf ve müzeciliğinin geçmişten günümüze geldiği konum irdelenmekte, ulusal ve uluslararası müzecilik pratikleri Türkiye’deki örnekler ile karşılaştırılarak özellikle Türk fotoğrafçılar, genç sanatçılar ve Türk fotoğrafı üzerine yapılacak akademik çalışmalar için en uygun ortamı sağlayabilecek bir çağdaş fotoğraf müzesi modeli sunulmaktadır.[1]

 

Özgün Başlık: “Muse of the Museum: An Allegoric Story of a Non-Existent Photography Museum in Turkey”

Yazar: Ebru Sürek

Danışman: Öğr. Gör. Murat Germen; Öğr. Gör. Selçuk Artut

Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

 

 [1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jspsayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı