/ Tezler / Modernitenin Beşiği: Weimar Cumhuriyeti’nde Siyaset ve Sanat (1918-1933)

19/10/2015 / skopbülten

 

John Heartfield, Deutschland, Deutschland über alles, 1929

 

Bu çalışma sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi Weimar Cumhuriyeti'nin sanat ürünlerine referansla ele almaktadır. Weimar döneminin tarihsel arka planı ile avangard ve kitle kültürünün kavramsal çerçevesi oluşturulduktan sonra, dönemin temel sanat eserleri siyasi etkilerine referansla değerlendirilmektedir. Modernizmin Birinci Dünya Savaşı ile somutlaşan etkileri avangard hareketlerin toplumsal ve siyasi arka planını oluşturur. Sanatın siyasallaşması süresini eşzamanlı olarak kültür endüstrisinin gelişimi izlemiştir. Avangard sanatın ve kitle kültürünün karşıt siyasi eğilimleri modernizmin tarihsel bağlamı içinde açıklanmaya çalışılmıştır.[1]

 

Yazar: Seçil Deren

Danışman: Y.Doç.Dr. Aykut Kansu

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 1997[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı