/ Tezler / Maya Sanat Galerisi

21/3/2013 / skopbülten

Türkiye’nin ilk uzun soluklu özel sanat galerisi olan Maya Sanat Galerisi, 1950-55 yılları arasında faaliyette bulunmuştur. Galeri, açık olduğu bu beş yıl süresince gerçekleştirdiği sergilerle, Türk kültür ve sanat dünyasında öncü bir rol oynamıştır.

Maya Sanat Galerisi; Adalet Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu ve Orhan Veli’nin bir araya geldikleri dost meclislerinde, ülkedeki büyük boşluğu görerek hayata geçirmeye karar verdikleri bir kültür sanat projesidir. Orhan Veli’nin açılışını göremeden vefat ettiği galeri, Sabahattin Eyüboğlu’nun büyük desteği ile Adalet Cimcoz tarafından Beyoğlu’nda açılmıştır. Adalet Cimcoz’un girişimi ile galeri, kısa sürede bir sanat merkezi haline gelmiştir. Dönemin önde gelen tüm sanatçıları, ressamları, gazetecileri vb. galeriyi her daim ziyaret etmişlerdir. Adalet Cimcoz’un renkli kişiliğiyle galeri, basında da her daim yer almıştır.

Maya Sanat Galerisi’nin Türk kültür ve sanat dünyasına en büyük katkılarından birisi, sanatçılarla sanatseverler arasında köprü vazifesi görmesidir. Ayrıca, birçok genç sanatçı ilk sergilerini burada açarak sanat dünyasına merhaba demişlerdir. Galeride sadece plastik sanatlara değil, karikatüre, fotoğrafa, edebiyata vb. başka sanat dallarına da yer verilmiştir. Dönemin usta sanatçılarıyla genç sanatçıları bir arada sergi açma imkanı bulmuşlardır. Maya Sanat Galerisi, ülkemizde bir sanat piyasasının varolabilmesi için ve sanatçıların hak ettikleri değeri görebilmesi için büyük çaba sarf etmiştir.

Türk kültür ve sanat dünyası, Maya Sanat Galerisi sayesinde sadece bir galeriye değil, her türlü sanat dalına kapılarını açan, sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya geldikleri bir kültür merkezine kavuşmuşlardır. Adalet Cimcoz, beş yıl boyunca galeriyi ayakta tutabilmek için büyük bir mücadele vermiştir. Sanatseverlere sanat eseri satın alma alışkanlığı kazandırmaya çalışmış, yeri geldiğinde taksitli satış gibi yollar bile denemiştir.

Kurulduğu ilk günden itibaren, Türk kültür ve sanat dünyasına büyük katkıları olan, Maya Sanat Galerisi, düzenlediği kişisel ve karma sergilerle, özellikle genç sanatçılara verdiği destekle ve ülkede bir sanat piyasasının oluşması için verdiği mücadele ile yıllar sonra bile unutulmamıştır.[1]

 

Tezin yazarı:  Azime Savaş 

Danışman: Prof. Dr. Selçuk Mülayim         

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Sanatı Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2008

Sayfa Sayısı: 132[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, Maya Sanat Galerisi, galeri