/ Tezler / Kuruluşundan 1940'lara Kadar Geçen Sürede Askeri Okulların Türk Resim Sanatına Katkıları

17/2/2013 / skopbülten

 

Bu çalışmanın amacı askeri okulların Türk resmine katkılarını incelemektir. Bu bağlamda dört askeri okulun katkıları söz konusudur. Bunlar Mühendishane-i Berrî-i Hümayun, Mekteb-i Bahriye, Mekteb-i Harbiye ve Mekteb-i Tıbbiye’dir. Sanayi-i Nefise Mektebi kurulmadan yıllar önce farklı amaçlarla olsa da, askeri okullarda özel ‘resim’ sınıfları açılmış, resim eğitiminin gerekliliği benimsenmiştir. Özellikle Mekteb-i Bahriye bünyesinde kurulan resimhanelerde yüzlerce ressam yetişmiş, Mekteb-i Harbiye’den mezun yüzü aşkın resim öğretmeni Anadolu’da görev yaparak Batı tarzı resmin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Türk resminde önemli adımlar atan ressamları yetiştirmenin yanı sıra, perspektif ve resim sanatına ilişkin kitaplar da kaleme alınmış, bunlar resimlenerek yine askeri okullar bünyesinde kurulan matbaalarda basılmıştır. Askeri okulların resim sanatına katkıları bunlarla sınırlı kalmamış, yurt dışından ressam getirtme ve öğrencileri yurt dışına gönderme yollarına gidilerek, öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırma amaçlanmıştır.[1]

 

 

Tezin yazarı: İnci Aydın Çolak       

Danışman: Prof. Dr. Zeynep İnankur                           

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 721

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

 

tez tanıtımı