/ Tezler / Küreselleşme Bağlamında Holdinglerin Çağdaş Sanata Destek Verme Motivasyonları: Türkiye Uygulamaları

28/9/2015 / skopbülten

 

 

1989 sonrasında uygulanmaya başlayan neoliberal politikalar ve küreselleşmenin sonucunda medya, reklam ve sanatın giderek daha çok iç içe geçtiği gözlenmektedir. Ülkemizde de 2013 itibariyle 300-350 milyon dolar değerinde olacağı tahmin edilen sanat piyasasında çağdaş sanatın payı yükselmeye devam etmektedir. Tezin amacı Türkiye' de büyük kurumların çağdaş sanatı desteklemelerinin arkasındaki motivasyonları, ülkemizden örneklerle incelemektir. Tezde, sponsorluğun dünyadaki ve ülkemizdeki tarihine değinilmiş ve çağdaş sanata verilen desteğin ardındaki motivasyonlar incelenmiştir.

Üretimin gelişmekte olan ülkelere kayması ile marka örgütleme ve imaj kaygıları kurumlar için etkili olmuştur. Hızla değişmekte olan modern dünyada kurumların tüketiciye yenilik, değişim, yaratıcılık imajını vermek istedikleri görülmektedir. Çağdaş sanat bu amaçla tüketicide kalıcı imgeler yaratmak için uygun bir mecradır. Bu nedenle çağdaş sanat olumlu bir kurum imajı yaratmak, marka bilinirliğini artırmak, sosyal sorumluluk projesi olarak halkın iyi niyetini kazanarak satışları artırmak amacı ile kullanılmıştır. Şirketler, bunları gerçekleştirirken devletin vergi avantajlarından yararlanmış, kurum çalışanlarında olumlu bir izlenim bırakmış ve sanatın finansal getirilerinden faydalanmaya başlamıştır. Doğrudan dile getirilmemekle birlikte, sanat sosyal statü elde etmek için önemli bir araç olmuştur. Empresyonist resim gibi alanların pazarının dar olması, yaşayan sanatçılara, yani, çağdaş sanata ihtiyacı artırmakta ve bu konudaki sponsorluklar ağırlık kazanmaktadır. Tez çalışması için konu ile ilgili okumalar yapılmış, Türkiye' de çağdaş sanat konusunda ilk akla gelen holding ve kurumlar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, kurumsal iletişim bölümlerine gönderilen soruların cevapları incelenmiştir.[1]

 

Yazar: Gül Esvet Ersoy

Danışman: Doç. Dr. Marcus Graf

Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

Özgün dili: İngilizce[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan özetinden alınmıştır.