/ Tezler / Küresel Sanat Çevresinde Türkiye: 1980 Sonrası Uluslararası Sergi Politikalarının İkili Anlatısı

30/6/2015 / skopbülten

 

 

Bu çalışmada, 1980 sonrasında yurtdışında gerçekleştirilen çağdaş sanat ve kültürel miras sergileri kapsamında değişen milli vizyon, toplumdaki kültürel alanı kontrol eden modern kültür politikaları ve sosyal hafızanın bir parçası olan milli kimliğin temsili ele alınacaktır. Temel olarak üç değişimin altı çizilecektir. İlk değişim, 1980 sonrası Türkiye'de kültürün ve sanatın özelleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan Türk burjuvazisinin kültür alanında neoliberal kapitalist ekonomik model sayesindeki yükselişidir. Türkiye'nin bölgesel vizyonu, neoliberal kültürel politikalar nedeniyle uluslararası alanda değişime uğramıştır.

İkinci değişim ise resmi tarih yazımının değişmeyen, tek yönlü söyleminin çeşitlilik ve çoklu geçmişi içeren postmodern bir söyleme dönüşmesidir. Son olarak, küresel çağda uluslararası kültürel miras ve çağdaş sanat sergilerinde Türkiye'nin milli-etnik kimlik üzerinden kurgulanan imajının kozmopolit ve çok kültürlü bir yapıya dönüşmesidir. Bu perspektif ışığında, bu çalışmanın amacı uluslararası Türk çağdaş sanatı ve kültürel miras sergilerindeki dönüşümü incelemektir. Her iki farklı sergi anlatısının politik, sosyal ve kültürel yansımaları; Türk kültürel kimliğinde ve sanatındaki dönüştürücü etkisi irdelenecektir.[1]

 

Yazar: Şeyda Barlas Bozkuş

Danışman: Doç. Dr. Duygu Köksal

Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Türü: Doktora

Yılı: 2011

Özgün Dili: İngilizce[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı