/ Tezler / Kentsel Müşterekleşme Sürecinde Kentsel Mücadelelerin Analizi: İstanbul'da, İstanbul İçin ve İstanbul'un Ötesinde Ortak Olmayan Zeminde Direniş

 

Nalan Yırtmaç, Lütfen Arkaya Doğru İlerleyiniz serisinden, 2011.

 

Tez, mekanın üretiminin mücadelelere yol açmadaki merkezi rol ve potansiyeliyle, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine karşı gelişen kentsel toplumsal hareketleri, direniş biçimlerini ve dinamiklerini incelemeyi hedeflemektedir. Eleştirel ve radikal kentsel ve toplumsal teoriler ve buna bağlı düşüncelerin analiziyle çalışma, "kent hakları" mücadelesi için "kentsel müşterekleşme (toplumsal) pratikleri"ni bir süreç olarak ele almaktadır. Araştırma 2010 Avrupa Sosyal Forum'u hazırlık süreciyle başlamıştır. Araştırma, bir mahalledeki kentsel dönüşüm projesi ve buna bağlı muhalefete yoğunlaşmak yerine, İstanbul'daki son derece parçalanmış olan kentsel muhalefetlerin desen ve dinamiklerine yoğunlaştı. Çalışma, ortak, farklı ve hatta çatışan öğelerin yanı sıra birliktelik, işbirlikleri ve gerilimlerin değerlendirilmesiyle, kentin farklı sahiplenmelerinin açıklanmasını amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, tez değişik grup, oluşum ve derneklerin, özellikle de yapısal, politik ve özellikle duygusal etkenlerle belirlenen farklı bağlamlarda, öncü ve bazen de engelleyici rolleriyle aktif sakinlerin, entelektüellerin ve akademik-aktivistlerin birliktelik çaba ve gerginliklerini incelemiştir.[1]

 

Özgün başlık: An analysis of urban struggles in the process of practices of urban commoning: Resistance on "uncommon ground" "in, for and beyond" İstanbul

Yazar: Nezihe Başak Ergin

Danışman: Doç. Dr. Helga Rittersberger Tılıç

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2014[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı