/ Tezler / Kapitalist Kentin Eleştirisi, Avangardizm ve Alternatif Olarak Durumcu Enternasyonal

2/6/2016 / skopbülten

 

Çıplak Şehir, Guy Debord

 

Bu kademeli yazı, kapitalist kentin başarısız olmasının temel nedenlerini, bu durumun ideolojik açılımlarını ve kentsel mekâna etkilerini açarak baslar. Yazı, kentleri ilerlemeye zorlayan ütopya kavramını ufuk çizgisi olarak ele alır. Günümüze görece daha yakın avangard sanat, içsel çelişkileri ve Manfredo Tafuri’nin, avangard sanatın ancak daha çok gelişmiş bir muktedir sınıf yaratmaya yazgılı olduğu eleştirisiyle devam eder. Daha sonra, Fransız devrimci Guy Debord’un öncülük ettiği farklı bir avangardın, Durumcu Enternasyonal’in, radikal teorileri ve pratikleri yeniden gözden geçirilir.

Kendi süreci içerisinde bu tez, Durumcu Enternasyonal’in geliştirdiği kavramsal araçların, Tafuri’nin eleştirisini aştığını ve halihazırdaki kent yaşamına hâlâ sağlam bir eleştiri getirebileceğini iddia eder. Tez, Durumcuların eleştirel araçlarını baz alarak, Hollandalı ressam Constant Nieuwenhuys’un tasarladığı Yeni Babil’in pozisyonunu, durumcular içerisindeki diğer kanadın, devrimci kentsel hareketler için savunduğu daha soyut düşünce içerisinde eleştirir.[1]

 

Özgün Adı: The Critique of Capitalist City, Avant-gardism and the Situationist International as an Alternative

Yazar: Ömer Burak Polat

Danışman: Prof. Dr. Güven Arif Sargın

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.  

tez tanıtımı