/ Tezler / İstanbul’da Sanatsal Alanın Yeni İkonları

11/11/2015 / skopbülten

 

Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi'nin 2012 tarihli Teras Sergisi’nden bir görüntü. Sanatçılar (soldan sağa): Hakan Bakır, Tuğçe Yücetürk, Evren Erol, Kıymet Daştan, Tanzer Arığ (foto: Kayhan Kaygusuz)

 

“İstanbul'da Sanatsal Alanın Yeni İkonları” isimli tez çalışması, İstanbul'un hem kentsel, hem de kültürel değişim sürecinin bir parçası olarak 2000'li yıllarda yükselen özel sanat müzeleri ve sanatla ilişkili kurumların konumlarını, kentle eklemlenmeye başlayan varlıklarını ve yine kentle kurdukları kendine has diyaloğu müzeolojik açıdan değerlendirmiş ve tartışmıştır. Bu tartışma ise 2000'li yıllarda kurulan ve sanat odaklı sergiler yürüten İstanbul Modern Sanat Müzesi, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi ve yeni bir sanat mekânı olan santralistanbul üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda tez dört ana soru üzerinden biçimlendirilmiştir. Bu soruların yanıtlarına ulaşabilmek için ise öncelikle özel sanat müzelerinin tarihsel süreci incelenmiştir. Daha sonra İstanbul'da özel müzelerin kurulmasına olanak sağlayan kentin küreselleşme süreci irdelenmiştir. Bu sürecin sonucunda kentin yarattığı kültür endüstrisine odaklanılmıştır. Çünkü kültür endüstrisinin sonucu olarak özel müzelerin sayısı artmış ve sanat odaklı etkinlikler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Tezin kapsamında özel müzeler bu açıdan değerlendirilmiş ve kentin dönüşümü üzerinden okunmuştur.[1]

 

Yazar: Neslihan Uçar

Danışman: Doç. Dr. Levent Yılmaz

Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2008

 

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

 

tez tanıtımı