/ Tezler / İngiltere ve Osmanlı Devleti’nde Sanayi Devrimi Form Algısı

4/6/2019 / skopbülten / Birrin Pakman

 

Ehl-i Hiref teşkilatına bağlı nakkaşlardan Karamemi tarafından tezhiplenmiş Divan-ı Muhibbi’den (Kanuni Sultan Süleyman’ın şiirlerinin toplandığı divan) iki sayfa, 1566.

 

Bu tezin temel amacı, Sanayi Devrimi'nin sonucunda değişen sanat algısını İngiltere ve Osmanlı Devleti örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu tezde öncelikle Sanayi Devrimi öncesi sanat ve zanaat algısı ve ilişkileri sunulmuştur. Sanayi Devrimi’nin kısaca tanımlanmasından sonra İngiltere’de Kraliçe Victoria Dönemi'nde Sanayi Devrimi sürecinde yaşanan toplumsal değişimler ele alınmıştır. Sonraki bölümde İngiltere örneği üzerinden Sanayi Devrimi sonrasında sanat/zanaat alanlarında sanayileşmeden kaynaklanan problemler hakkında bilgi verilmektedir. Tezin devamında, ortaya çıkan sorunlar ve değişimlere karşı çözüm getirmeye çalışan kişiler ve akımlar hakkında bilgi sunulmuştur. Ayrıca, tasarım/sanat/zanaat alanlarını sanayi ile yakınlaştırma çabalarına değinilmiştir. Daha sonraki bölümde Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabaları incelenmiş, Batılılaşma öncesi Osmanlı Devleti hakkında bilgi sunulmuş ve 19. yüzyıldaki değişimler tartışılmıştır. Son olarak bir değerlendirme sunulmuştur.[1]

 

Yazar: Birrin Pakman

Danışman: Yrd. Doç. Sinan Güler

Yer Bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı