/ Tezler / Erken Modern Çağ ve Avangard Sanatta Akılcılık Eleştirileri

 

Hans Bellmer, Bebek, 1938.

 

Bu tez çalışmasında, Avrupa’da akılcılık düşüncesinin gelişimi, bu düşüncenin modernite ve kapitalizm arasındaki bağlarının incelenmesi ile başlanmış, akılcılık olgusuna yönelik eleştiriler felsefe ve avangard sanat alanlarında araştırılmıştır. Romantik gelenek, Baudelaire ve Nietzsche’nin düşünceleri akılcılık eleştirileri çerçevesinde, sanat alanını göz ardı etmeden, incelenmiş; yakın çağımızın düşünürlerinden örnekler ile karşılaştırılmıştır. Akılcılık ve modernite arasındaki bağ̆, avangard sanatçıların bakış̧ açıları doğrultusunda incelenmiş; akıl ve modern yaşam hakkındaki görüşleri karşılaştırılarak eserler ile örneklendirilmiştir.[1]

 

Yazar: Kadir Kayserilioğlu

Danışman: Yrd. Doç. Hakan Özer

Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Plastik Sanatlar Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans 

Yılı: 2017

 [1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı