/ Tezler / Duvarlardaki Direniş: Türkiye'deki Duvar Yazıları Üzerine Bir İçerik Analizi

5/10/2015 / skopbülten

 

 

Bu çalışma, stratejik direniş araçları olarak sanat ve mizaha dair bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Foucaultcu iktidar ve direniş kavramları rehberliğinde Türkiye'deki graffitilerin analizi, araştırmanın temel odak noktasını oluşturmaktadır. Araştırma 2000’lerden derlenmiş bir örneklem ve büyük şehirlerin meydanları ve çevresinde graffiti üretimi patlamasına tanıklık etmiş Haziran 2013 boyunca derlenmiş bir örneklemi siyasi içerik ve direnişle ilgili hususlar açısından karşılaştırmaktadır. Her iki grupta da 'otorite', 'ataerki', 'şiddet', 'hükümet', 'muhafazakârlık', 'ana-akım medya', 'kapitalizm', ve 'çevre politikaları' konularına yönelik eleştiri ortaya konulduğu gözlenmiş ve bu doğrultuda kategorilendirme yapılmıştır.

Bu kategorilendirme doğrultusunda sunulan kapsamlı içerik analizinin üzerinde şekillendiği bazı sorular şunlardır: Bir direniş pratiği olarak graffiti hangi iktidar biçimlerine işaret etmektedir? Gezi protestoları öncesi ve esnasında üretilen graffitiler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Mizah duvarlarda nasıl bir rol oynamıştır? Çalışma, son yıllarda Türkiye'de beliren ortak direniş dilinin 21.Yüzyıl direnişleri ile benzer özelliklerde şekillendiğini gösteriyor.[1]

 

Yazar: Cemre Güneş Şengül

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zafer Fehmi Yörük

Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya Ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

Özgün Adı: Resistance on the walls: A content analysis of graffiti in Turkey[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı