/ Tezler / Deneysel Etnografik Filmlerde Göçebe Düşünce

Trinh T. Minh-ha, Forgetting Vietnam, 2015.

 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari tarafından kuramsallaştırılan göçebelik kavramı, farklı oluş biçimleri arasındaki geçişken hattı ve tutarlılığını istikrarsızlığından alan bir düşünce biçimini imler. Zamanla feminist ve postkolonyal çalışmalarda geniş yer bulan ve Rosi Braidotti tarafından merkezsiz öznellik biçimlerini de içerecek biçimde genişletilen bu kavram, Chris Marker’ın Sans Soleil ve Trinh T. Minh-ha’nın Forgetting Vietnam filmlerini, farklı öznellik biçimleri, rizomatik yapıları, ve göçebe estetik tercihleri açısından düşünmek için oldukça verimli bir izlek sunar. Farklı bilgi türleri arasındaki çoklu mekanizmaları devreye sokan bu filmler, anlatı hatlarını oluş süreçleri içindeki göçebe hareketlerden alır. Merkezsiz, göçebe ve değişken hatları sebebiyle ara bağlar, farklı yollar keşfederler. Öznelliğin kendisi gibi karmaşık ilişkiler ağının bir aktarım noktasına dönüşmek ve bu süreçleri görünür kılmak için farklı zamansal ve mekânsal düzlemlerde hareket ederler. Yörüngesini göçebe düşünce ve göçebe öznellikten alan anlatı biçimleri, filmin görüntü ve ses rejimlerini göçebeleştirir. Sans Soleil ve Forgetting Vietnam filmlerindeki estetik, yönelimini merkezsiz bir düşünce ve öznellik biçiminden aldığı için filmin anlatısına dahil olan görüntü, ses, voice over, metin gibi araçlarla, farklılaşan rotalara ve sınırlar arasında sürekli değişen sınır çizgisine işaret eder.

 

Yazar: Nil Delal Şahin

Danışman: Dr. Ebru Çiğdem Thwaites Diken

Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Dili: İngilizce

Yılı: 2023

 

Bu tez yazarı tarafından dergimize gönderildi. Metin tezin “Özet” bölümünden alındı. Görsel tezden seçildi. Tez No: 825740 

 

tez tanıtımı