/ Tezler / Dekonstrüktivizmin Avant-Garde Bağlamda Tartışılması

25/8/2012 / skopbülten

Dekonstrüktivist söylem, 1980 sonrasında mimarlık gündemine damgasını vurmuştur. Yapılan yorumlarda, bu oluşum sıklıkla yüzyıl başındaki avant-garde sanatçılarla ilişkilendirilir. Fakat bu değerlendirmeler, çoğu zaman sınırlı değinmelerin ötesine geçmez. Söz konusu tez çalışması, bu noktaya yoğunlaşarak, 'dekonstrüktivizm'in avant-garde'la nasıl ilişkilendiği', 'dekonstrüktivist söylemin avant-garde tavır özellikleri taşıyıp taşımadığı'sorularından hareket eder. Çalışmada öncelikle, avant-garde üzerine yapılan çeşitli tanımlamalar ve yorumlar değerlendirilerek avant-garde tavır kavranır. Bu incelemenin ardından, avant-garde eğilimleri tartışmaya yönelik bir model önerilir. Bir sonraki aşamada ise, tez çalışmasının temeline oturan "dekonstrüktivist söylemin avant-garde tavır özellikleri taşıyıp taşımadığı" sorusunun yanıtı aranır. Bu aşamada Dekonstrüktivizm'in özgün örnekleri, geliştirilen model aracılığıyla değerlendirilir. Sonuç bölümünde ise, dekonstrüktivist söylem, avant-garde ve modern mimarlık olgularının birbirleriyle nasıl ilişkili oldukları tartışılır, ve modern mimarlığın hareketine ilişkin bir öneride bulunulur.[1]

 

Tezin Yazarı: Emine Görgül     

Danışman: Doç.Dr. Belkıs Uluoğlu

Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2002

Sayfa sayısı: 56

 

 

 


[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı