/ Tezler / Cins-Tür İlişkisi Bağlamında Sanat Kavrayışı Analizi

 

Joseph Kosuth, Mondrian’s Work III, 2015.

 

Bu çalışma, cins–tür ilişkisi bağlamında sanat kavrayışı analizidir. Sanat kavrayışının analizi, sanatı tanımlayan koşulların belirlenmesini gerektirir. Bu bağlamda araştırmanın, sanat kavramını tanımlamaya yönelik bir araştırma olduğu belirtilebilir. Sanatın tanımının belirlenimi için başvurulan yöntem, kavramların cins–tür ilişkisi içinde sınıflandırılması yöntemidir. Cins, türe göre bir üst kavramdır ve ortak özellikleri olan kavramları kapsayan genel kavram olarak tanımlanır. Tür ise cinsin altında sıralanan ve bazı özellikleri dolayısıyla cinsle kısmen özdeş olan genel kavram olarak tanımlanır. Sanat kavramının cins–tür ilişkisine göre sınıflandırılmasının temel gerekçesi, sanatın ancak bu türden bir akıl yürütme ile tanımlanabileceği kabulüne dayanır. Sanatın tanımlanmasının gerekliliği epistemolojik bir gerekliliktir; insanın sanat olanı sanat olmayandan ayırabilmesi gereklidir. Noel Carroll’un da ifade ettiği gibi: 

 

Kavramlar esas tanımlar olarak görülürler. Yani kavramlar tasarlandıkları bir kategorinin üyesi olmak için gerek ve yeter koşullarının tanımı olarak görülmektedirler. Sanat da bir kavramdır; yani sanat kavramı da belirli durumlarda uygulanmak için gerek ve yeter koşullara sahip olmalıdır.[1]

 

Araştırmanın amacı sanat kavramının sahip olduğu gerek ve yeter koşulları cins–tür ilişkisi bağlamında aydınlatmaktır. Sanatı tanımlayan gerek ve yeter koşulların belirlenmesiyle sanat kavrayışı açıklığa kavuşturulmaktadır.[2]

 

Yazar: Tayfun Akdemir

Danışmanlar: Prof. Birnur Eraldemir, Dr. Öğr. Üyesi Şeref Erol

Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2018

 [1]N. Carroll, Sanat Felsefesi, çev. Güliz Korkmaz Tirkeş (Ankara: Ütopya Yayınevi, 2012), s. 369.

[2]Sunum metni için yazara teşekkür ederiz. Tezin tamamını okumak için: TAYFUN AKDEMİR, CİNS, TÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SANAT KAVRAYIŞI ANALİZİ (TEZ).pdf

tez tanıtımı