/ Tezler / Çağdaş Kapitalizm Etkisinde Yer Kavramının Metalaşması ve Mimarlık Pratiğinin Dönüşümü

 

Viaport Venezia, Gaziosmanpaşa/İstanbul

 

Bu çalışma, çağdaş kapitalizm etkisi altında “yer” kavramının dönüşümünü araştırmaktadır. Bu tezin amacı “yer” kavramının kapitalist mekanizmaların bir aracı haline gelmesi ve metalaşması süreçlerini incelemektir. Bu bağlamda güncel finansal sistem araçlarının nasıl imaj, metin, işaret ve semboller aracılığıyla yer üzerinde hâkimiyet kurarak yerin özünü ve ruhunu dönüştürdükleri tartışılmaktadır. Ayrıca, mekânın işaret ve imajlar sistemi tarafından istilasının nasıl ‘tema’ ve ‘simülasyon’ kavramlarının yaygınlaşmasına neden olduğu incelenmektedir. Tema ve simülasyon güncel mimarlık üretimi içerisinde mekânı bir gösteri haline getirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Mevcut mekânsal üretim biçimlerinin neden olduğu, mekânsal farklılıklarını yitirerek aynılaşan ve monotonlaşan yapılı çevreler, “yersizlik” ve “yer-olmama” kavramları çerçevesinde ele alınmaktadır.[1]

 

Özgün adı: Commodification of place under late capitalism through transforming architectural practice

Yazar: Hamza Utku Karakaya

Danışman: Prof. Dr. Fatma Cânâ Bilsel ; Prof. Dr. Güven Arif Sargın

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı