/ Tezler / Anlam Gelişimi Açısından Çağdaş Sanatta Kare Formu

26/6/2016 / skopbülten

                      

                            Anthony Hernandez, Rome #17, 1999

 

Bu çalışma, 20. yüzyıl başında modernizmin iki önemli ressamı Kazimir Maleviç ve Piet Mondrian'ın kare ve ızgara uygulamalarının, postmodernizm ve sonrasında çağdaş sanat içindeki örneklerle karşılaştırmalı olarak ele alınmasına odaklanarak, bu süreçte modernizm sonrasında kare formu özelinde yaşanan anlamsal dönüşümü ortaya koyma önerisi sunar. Modernizmin başında süprematizm ve yeni-plastisizm akımlarının ana unsurlarından olan kare ve ızgara formu uygulamalarının, yüzyılın ikinci yarısından itibaren biçimsel ve anlamsal noktada uğradığı bozum çeşitli örneklerle aktarılır. Kare formu dahilinde bu dönüşüm süreci plastik sanatlarda yaşandığı gibi aynı zamanda mimari ve şehir planlamacılığı noktasında da kendini gösterir. Böylece bu çalışma, plastik sanatlarda kare formunun geçirdiği evreleri inceleyerek, 20. yüzyılın sonuna kadar yaşanan bu dönüşümü sunmayı amaçlar. Bu tez, bahsedilen tarihsel sürekliliği inceleyerek, modernizm sürecinde Maleviç özelinde işlenen kare formunun 'önce'si ve 'sonra'sını aktarmayı amaçlar. Hem bu tarihsel sürekliliği göstermeyi hem de postmodernizm süreciyle birlikte tarihsel sürekliliğin kendisinin sorgulanışını ve bunun sonucunda yeni bir anlam önerisinin varlığını ortaya koymayı amaçlar.[1]

 

Yazar: Okan Şahin

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seda Yavuz

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2015

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı