/ Tezler / 21. Yüzyıl Kent İmajının Benjaminci Bir Okuması

4/8/2014 / skopbülten

 

 

Bu çalışmanın amacı, 21. yüzyıl metropolüne, Walter Benjamin’in eleştirel-materyalist tarih yazımı anlayışından hareketle ve Dziga Vertov’un montaj-düşüncesinin açtığı yolda yeni bir bakış açısı getirmektir. Bu amaçla, bu iki ismin “imajlarla düşünme” diye adlandırılan metodolojik yaklaşımları ve temel montaj kavramlarından olan “diyalektik imaj” ve “aralık” tartışmaya açılarak, kent imajı ve kent okuması arasındaki diyalektik ilişki yeniden yorumlanacaktır. Bu diyalektik ilişkinin, çoklu zamanlar - çoklu bedenler ve kopma - sıçrama anları aracılığıyla yeniden okunacağı bu süreçte, 21. yüzyıl metropolü, çoklukların imajı ile direnişin imajı arasında sürekli dönüşen bir hareket, ya da hareketli bir montaj olarak değerlendirilecektir.[1]

 

Yazar: Seçil Binboğa

Danışman: Prof. Dr. Adile Jale Erzen; Prof. Dr. Güven Arif Sargın

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı