/ Tezler / 1980’lerin Kamusal Alan Heykelleri: Ankara ve İstanbul

26/8/2018 / skopbülten / Begüm Sönmez

 

Füsun Onur, Soyut Kompozisyon, 1973, Fındıklı Parkı, İstanbul. Heykel, 1985 yılında park düzenlemesi gerekçesiyle kaldırıldı. 

 

Bu tezde, Ankara ve İstanbul’un kamusal alan heykelleri, 1980-89 döneminin kültürel, sanatsal ve siyasi ortamı göz önüne alınarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

12 Eylül 1980 darbesi ile birlikte pek çok alanda görülen değişimler, sanata da yansımıştır. Bu yansıma özellikle kamusal alanda yankı bulmuştur. 12 Eylül’den sonra yıkılan ve yapılan heykellere bakılarak, dönemin sanata bakışı ve hükümetlerin ve yerel yönetimlerin, kamusal alanda sanat üzerinde etkileri anlatılmaya çalışılmıştır. 

Daha önceki yıllarda başlamış olup, 1980’lerde de devam eden Devlet Resim ve Heykel Sergileri ve Yeni Eğilimler Sergileri, 1980’lerde başlayan Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri, Öncü Türk Sanatından Bir Kesit ve Fındıklı Park Sergileri’ndeki sanat üretimine bakılmış, sergilerdeki üretimin, meydanlar ve parklarda yer alan sanat üretiminden farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, kamusal alandaki sanat ve sanatı yönlendirenler tartışılmaya çalışılmıştır.[1]

 

Yazar: Begüm Sönmez

Danışman: Doç. Dr. A. Pelin Şahin Tekinalp

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2015[1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı