/ Tezler / 1960’larda Türkiye’de Siyasi ve Toplumsal Değişimler Bağlamında Görsel Kültür

 

Sosyal Adalet dergisinin Abidin Dino imzalı kapaklarından biri.

 

1960’lar süresince tırmanan özgürlük arayışları Mayıs 1968 ile evrensel bir çehre kazanmış, bazı değişim ve eğilimler dünya çapında dolaşıma girmiş, bu arayışlar en dolaysız ifadesini resim, sinema, fotoğraf ve grafik sanatlarda bulmuştur. Türkiye’de 27 Mayıs askeri müdahalesi ile gerçeklesen iktidar değişikliği, 1961 Anayasası’nın getirdiği açılımlar, siyasal kutuplaşmalar ve toplumsal değişimler görsel dünya üzerinde önemli etkiye sahiptir. Çalışmamızda, bu süreçte Türkiye’de görsel sanatlar alanında dolaşımda olan imge, medya, tema ve kuramların Batılı örneklerle ortak paydaları ve farklılaştıkları noktalar, eşzamanlı olarak dünyanın farklı ülkelerinin de deneyimlediği iktidar değişiklikleri, Mayıs 1968, isçi ve öğrenci hareketleri, iç göç ve kentleşme sorunları gibi başlıklar altında irdelenmiştir.[1]

 

Yazar: Bora Gürdaş 

Danışman: Yar. Doç. Dr. A. Pelin Şahin Tekinalp

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Ensitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Türü: Doktora

Yılı: 2015 

 [1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı