/ Kaleydoskop / Kendini Yok Eden Sanat

1/4/2019 / skopbülten

Jean Tinguely makineden heykeller yapar. Bu makineler yararsızdır, işlevsizdir. Kendi kendilerini yarattıkları gibi kendi kendilerini imha ederler. Dolayısıyla makinelerin amacına, işlevine karşıttırlar. Bisiklet tekerleği, banyo küveti, piyano gibi hurdalardan imal edilmiş olan "New York'a Saygı" böyle bir makinedir. 1960 yılında New York Modern Sanat Müzesi'nin bahçesinde çalıştırılan bu makine kendi kendini imha eder. Tinguely bu anti-art, anti-makineleriyle, 1920'lerden beri yükselen ve üretimi, makineyi, mühendisliği kültleştiren De Stijl (Theo van Doesburg), pürizm (Le Corbusier, Amédée Ozenfant), Rus konstrüktivizmi (El Lissitzki, Rodçenko) gibi konstrüktivist sanat ve tasarım hareketlerini alaya alır. Sanatın özerkliğini vurgular. [AA]


“New York’a Saygı”, 1960


 

“Gismo”, 1960kaleydoskop