/ Kaleydoskop / Hakikat Öldü

24/9/2021 / skopbülten

 

Hakikat Öldü, Goya’nın “Savaşın Felaketleri” (1863) serisindeki 79 numaralı gravür; hemen arkasından gelen Bir Daha Yaşayacak mı? başlıklı gravürle birlikte seriyi kapatıyor.  

Hakikat Öldü, beyaz elbiseli, memeleri açıkta, sırtüstü yatmış bir kadını gösteriyor; kadından yayılan ışık, cenazesine katılanların yüzlerini görmemizi sağlıyor. Sağında Adalet, kadınınkine benzeyen giysiler içinde, ardından ağıt yakıyor. Diğer yanda, taç takmış bir piskopos kadını takdis ederken, ellerinde çapa olan iki keşiş, mutlu mesut bir ifadeyle mezarını kazmaya hazırlanıyor. Arkalarında kâh merakla kâh kayıtsız etrafı seyreden din adamları var. Kilise eleştirisi aşikâr; 1812 Anayasası’nı fesheden 4 Mayıs 1814’teki kararnameden sonra Kilise’nin ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesine gönderme olarak yorumlayabiliriz bunu. Gravürün serideki bir sonraki eserle bağı, ikincisinin başlığında ortaya konmuş: Bir Daha Yaşayacak mı? [DY]

 

Kaynak: The Truth Has Died

kaleydoskop