Girift Geçmişler: Britanya Kraliyet Akademisi’nin Kolonyal Mirası

13/4/2024 / skopbülten

“Entangled Pasts” (Girift Geçmişler) sergisi, Kraliyet Sanat Akademisi’yle ilişkili eserler ile Britanya’nın sömürgecilik tarihi arasındaki bağları irdeliyor. Akademi’nin 1768’de, III. George zamanında sanatçılar tarafından kuruluşunu izleyen 250 yılı aşkın süre boyunca, Britanya’da faaliyet yürüten sanatçı ve mimarların sömürgecilik tarihiyle aralarında gelişen farklı ilişkiler eserlerine yansıdı. Gerek aile bağları gerek müşterileri/hamileri dolayımıyla, iç içe geçmiş sayısız bağlantılar kuruldu. Bugün sömürgecilik tarihlerinin bıraktığı miras, ulusal ve küresel düzeyde, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanların tümünde hem fiziken hem de duygusal açıdan gündelik hayatın dokusunu oluşturmaya devam ediyor.

İmparatorluk, sömürgecilik, kölelik, direniş ve köleliğin ilgasıyla ilgili anlatıların şekillendirilmesinde sanatın rolünü irdelemeyi amaçlayan “Entangled Pasts” sergisi bu kapsamda 100 sanat eserini biraraya getiriyor. Bunlar Akademi’nin sömürgecilikle olan bağlarının ve Britanya kolonyalizminin farklı coğrafyalarda hâlâ kendini göstermeye devam eden etkilerinin ancak çok küçük bir kısmını temsil edebilir. Yine de, aralarındaki görsel ve kavramsal yankılaşmalar, düşünmeye, sorgulamaya, hayal etmeye ve diyaloğa alan açıyor. [tanıtım bülteninden. Tamamı: Entangled Pasts]

 

  

Sol: Francis Harwood (1726-1783), Bust of a Man, 1758. Sağ: Joshua Reynolds (1723-1792), Portrait of a Man (Francis Barber), 1770.

 

  

Kehinde Wiley (d. 1977), Portrait of Kujuan Buggie, 2024.

 

Benjamin West (1738 -1820), The Death of General James Wolfe (1727-1759), 1779.

 

Hew Locke (d. 1959), Armada, 2017-2019.

 

 

Karen Mclean (d. 1959), Primitive Matters: Huts, 2010.

 

Mohini Chandra (d. 1964), Imaginary Edens/Photos of my Father, 2005-2015.