Yeni Kötü Günler: Sanat, Eleştiri, Acil Durum

26/2/2017 / skopduyuru

 

“Eski güzel günlerle değil, yeni kötü günlerle başlayın.” Hal Foster, Yeni Kötü Günler’de sanat ve eleştirinin son yirmi beş yılda geçirdiği büyük dönüşümü Bertolt Brecht’in bu nasihatinin ışığında inceliyor. Cindy Sherman, Thomas Hirschhorn ve Isa Genzken gibi farklı mecralarda çalışan sanatçıların işlerine Jacques Rancière, Bruno Latour ve Giorgio Agamben gibi farklı “meşrep”lerden düşünürlerin yazdıklarının yardımıyla bakan Foster, neoliberalizmin ve teröre karşı savaşın yarattığı küresel “acil durum”u sanat içinden anlamaya çalışıyor. [tanıtım bülteninden]

 

İÇİNDEKİLER

Terim Arayışı

BİRİNCİ BÖLÜM
Abject

İKİNCİ BÖLÜM
Arşivsel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mimetik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvencesiz

BEŞİNCİ BÖLÜM
Post-Eleştirel?

Sonsöz: Fiilî Olana Methiye

 

Hal Foster, Yeni Kötü Günler: Sanat, Eleştiri, Acil Durum, çev. Ferit Burak Aydar (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017)

https://press.ku.edu.tr