Yeni Bir Bakışla Adorno

25/4/2013 / skopduyuru

 

 

 

Yeni Bir Bakışla Adorno 20. yüzyılın iki büyük bestecisi Stravinski ve Schönberg'in müziğine, Kandinski'nin tekil sanat eserlerine getirdiği farklı okumalardan hareketle, Adorno'nun diyalektik felsefesine, umut ilkesine ve otonom sanat, kültür endüstrisi, faşizm, sahicilik jargonu, mimesis üzerine düşüncelerine bütünlüklü bir yaklaşım geliştiriyor; onu ''Frankfurt Okulu'nun kasvetli diyalektikçisi'' yaftasından kurtararak yeni bir bakışla ütopyacı bir düşünür olarak anlatıyor, çokuluslu eğlence şirketlerinin dünyası için uysallaştırmaksızın, hakkındaki yaygın sefil elitist imgesini sorguluyor.

Bu kitap 20. yüzyılda modernist sanatın, siyasal ve estetik açılardan radikal bir çıkış olduğunu savunan Adorno'nun tartışma yaratmış, ünlü bir retorik olmaktan öte çağın huzursuzluğunu dile getiren ''Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır'' sözünü bugün bir kez daha düşünmeye vesile oluyor.

Geoff Boucher, Yeni Bir Bakışla Adorno'da, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Theodor W. Adorno'nun Minima Moralia, Negatif Diyalektik adlı başyapıtlarının yanı sıra Max Horkheimer'le birlikte kaleme aldığı Aydınlanmanın Diyalektiği'ni ve düşüncesinin bütünü içinde çok önemli bir yere sahip Modern Müziğin Felsefesi'ni de merkeze taşıyor. [Tanıtım Bülteninden, NÖ]

 

Geoff Boucher

 

Özgün Başlık: Adorno Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Art

 

Çeviri: Yetkin Başkavak

 

Kolektif Kitap, Nisan 2013