Unica Zurn: Art, Writing and Post-War Surrealism

30/1/2018 / skopduyuru

  

 

1950’lerde şizofreni tanısı konan Alman yazar ve sanatçı Unica Zürn, Almanya ve Fransa’da  psikiyatri kurumlarında kaldığı sırada son derece çarpıcı metinler ve resimler yaratmıştır. Zürn çoğunlukla sanatçı Hans Bellmer’le olan ilişkisi üzerinden değerlendirilir; ancak bu kitap, alışıldık “gölgede kalmış eş” modelini aşıp Zürn’ü Fransız sürrealist grubunun bir üyesi olarak yeniden ele alıyor. Kitap, İngilizcede Unica Zürn’ün hayatı ve eserleri üzerine kaleme alınmış ilk monografi olma özelliğini taşıyor. Esra Plumer, Zürn’ün hayatını ve eserlerini İkinci Dünya Savaşı, savaş-sonrası sürrealizmi ve akıl hastalığı gibi deneyimler ışığında incelerken, sanat çalışmalarının çağdaşı sanatçılarla ilişkisine daha geniş bir açıdan bakıyor. Anagram ve otomatizm gibi bilinçdışını serbest bırakmaya yönelik yazı ve desen tekniklerinin Zürn’ün eserlerindeki yerini gözler önüne sererken, psikanaliz kuramı ve post-yapısalcı düşünceyle olan bağlantılarını da ortaya koyuyor. [tanıtım bülteninden] 

Esra Plumer, Unica Zurn: Art, Writing and Post-War Surrealism (I.B. Tauris, 2016)

www.ibtauris.com