Ünal Nalbantoğlu Anısına Sempozyum: "Günümüzde Bilgi ve Üniversite", 19-20 Mart, ODTÜ

17/3/2012 / skopduyuru

 

ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde, Ünal Nalbantoğlu (1947-2011) anısına sempozyum düzenleniyor. 19-20 Mart 2012, ODTÜ Mimarlık Amfisi ve Solmaz İzdemir Salonu

 

19 Mart 2012, ODTÜ Mimarlık Amfisi

09:00-09.15 Açılış Konuşması

Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektör.

09:30-12:00 Birinci Oturum: Günümüz Üniversitesine Eleştirel Bir Bakış

Oturum Yöneticisi: Erdoğan Yıldırım

Ali Ergur: Her Yemeğe Sos Bolonez! Bilimsel Etkinliğin Kapitalist Girişime Dönüşme Sürecinde Disiplinler Standartlaşması

Devrim Sezer: Telosunu Arayan Üniversite: Bilgi, İktidar, Özgürlük

Sanem Güvenç Salgırlı: Üniversitenin Sınırlarında: Bilgi, Yasa / Norm, İhlal

Barış Mücen: Bir “Alternatif” Olarak Homo Academicus

12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-16:00 İkinci Oturum: Akademik Ethos

Oturum Yöneticisi: Sibel Kalaycıoğlu

Tanıl Bora: Üniversite ve Dergi

Zeynep Direk: Üniversite’nin Dönüşümü ve Stimmung Sorunu

Erdoğan Yıldırım: Öznesi Olmayan Bilgi ve Üniversitenin Değişen Rolü

Güçlü Ateşoğlu: Arayışlar’dan Hareketle Türkiye’de Bir Felsefeci Portresi Oluşturma Denemesi

 

20 Mart 2012, Solmaz İzdemir Salonu

09:30-12:00 Üçüncü Oturum: Üniversitenin Tarihsel ve Düşünsel Kökeni

Oturum Yöneticisi: Yasin Ceylan

Hasan Bülent Gözkân: Türkiye’de Üniversite’nin “Kamusallığı” ve Felsefe

Tansu Açık: Üniversite Kurumunun İlk Büyük Dönüşümü: Berlin 1810

Ertuğrul Turan: Eğitimin Olana(ksızlı)ğı ve Akademianın “Tanrım Ne Olur İki Kere İki Dört Etmesin” Yakarışı

Samet Bağçe: Bilgi, Üniversite ve X

12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:30 Dördüncü Oturum: Bilginin Şeyleşme Sorunu ve Üniversitelerde Bilgi Üretimi

Oturum Yöneticisi: Mehmet Ecevit

Mustafa Şen: Hayali Meta Olarak Bilgi ve Üniversite

Çağatay Topal: Gösteri Toplumunda Bilgi ve Üniversite

Adile Arslan Avar: “Bilgi Fabrikası”nda Felsefe ve Bilim

15:30-15:45 Kahve Molası

15:45-17:00 Hasan Ünal Nalbantoğlu Üzerine

Bahattin Akşit

Sezgin Tüzün