Umut Burnundan Dolaşarak

3/3/2020 / skopduyuru

 

Umut Burnundan Dolaşarak, çağdaş sanatın öncülerinden Ömer Uluç (1931-2010) ile 1980’li yıllardan itibaren yapılan söyleşilerin derlemesini içeriyor.

Fransa, ABD ve Nijerya’da uzun yıllar yaşayan ve sergiler açan Ömer Uluç, İstanbul-Berlin-Den Haag duraklarını da kapsayan yaklaşık otuz yıla yayılan söyleşilerinde sadece kendi sergilerinden ve eserlerinden söz etmez. Sanatçının özgürlüğü, sanata bakışın özgürleşmesi, akademizm ve akademizmin aşılabilmesi, sanatın düşünce ve diğer sanatlarla ilişkisi, edebiyat ve şiir, yerellik-evrensellik gibi sanata içkin ve sanatın dışına taşan kavramlar üzerine son derece ufuk açıcı düşünceler, keskin gözlemler, karşılaştırmalar Umut Burnundan Dolaşarak’ın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. basımındaki 40 söyleşide ve sanatçının kendi yazdığı üç metinde dile getirilmiştir. [tanıtım bülteninden]

 

Umut Burnundan Dolaşarak, der. Vivet Kanetti, Ayşegül Sönmez, Sinan Kılıç (İstanbul: Alef Kitap, Ekim 2019).