Üç Öykü ve Diğer Küçük Şeyler

14/2/2018 / skopduyuru

Kurt Schwitters denince öncelikle aklımıza bir şair veya öykücü gelmez. Schwitters, her şeyden önce “Merz” kolajlarıyla bilinir: Kommerz und Privat Bank’tan esinlenerek uydurduğu bu kelimeyi, kendine özgü Dada tarzını ifade etmek için seçmiştir. Schwitters’in amacı, sanat ile sanat olmayanı birleştirmektir. Merz’in “tüm dünyayı kapsayan bir görüş” olduğunu söyler. Schwitters aynı zamanda resim, tipografi, heykel, şiir ve öykü dallarında da eserler yaratmıştır. Hayatını adadığı en önemli eseri ise, buluntu malzemelerden inşa ettiği üç Merzbau’dur: Merz yapıları. Bunların ilkini Hannover’de, ikincisini Norveç’teki Lysaker’de, 1948’de ölümü üzerine tamamlanmadan kalan sonuncusunu ise İngiltere’deki Little Langdale’de inşa etmiştir.

Schwitters, bu kitapta yayınlanan üç öyküyü yazdığında 50’li yaşlarının başındadır. “Yassı ve Yuvarlak Ressam”ı 1941’de, Nazilerden kaçarken sığındığı İngiltere’nin Man Adası’nda düşman ülke vatandaşı olarak gözaltında tutulduğu sırada yazmıştır. “Ev Sahibesi” ve “Enayi” başlıklı öyküleri ise, salıverilmesinin ardından Londra’da, aynı sene içinde kaleme almıştır. Bu öyküler, her peri masalı gibi, okuyucuyu umulmadık olaylarla karşılaştırır; tuhaflığı aşıp absürtlük, hatta yıkıcılık raddesine varır. Schwitters’e göre sanat, “ciddi sorunlarla oynamak”tır. [tanıtım bülteninden değiştirilerek aktarıldı] 

Kurt Schwitters, Üç Öykü ve Diğer Küçük Şeyler, çev. Deniz Kurt (Sub Yayınları, 2018)