Türkiye’de Sanatın Tarihi – Müze

25/8/2023 / skopduyuru

 

Türkiye’de Sanatın Tarihi

Müze

der. Ayşe H. Köksal, Esra Aliçavuşoğlu

Tellekt, 2023

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş / Esra Aliçavuşoğlu, Ayşe H. Köksal

Sanatla Tanışma: Osmanlı Müzeciliğinden Önce / Tarkan Okçuoğlu

Kültür – Sanat – Miras / Filiz Yenişehirlioğlu

Sanat Müzesi: Tahayyül ve Tercüme /Ayşe H. Köksal

Sanayi-i Nefise Mektebi İçin Bir Müze Hayali: Âsâr-ı Nakşiye’den Elvah-ı Nakşiye’ye / Özge Gençel

1923-1980 Arasında Türkiye’de Müzecilik: Tarihçe, Sorunlar, Tartışmalar / Ali Kayaalp

İstanbul’da Müze Tatbikatları 1981-1994 / Vasıf Kortun

Neoliberalizmin Gölgesinde: Türkiye’deki Özel Modern ve Çağdaş Sanat Müzeleri / Esra Yıldız

Mimarın ve Sanatçının Tapınağı: Nasıl Bir Mekân? / Zeynep Ceylanlı

Müzenin Çağdaş Sanatla İmtihanı / Güler Bek Arat

Müzeler / Halil Ethem