(Türkiye’de) Kenti Bourdieu’yle Nasıl Çalışmalı?

20/5/2024 / skopduyuru

 

Loïc Wacquant 

“(Türkiye’de) Kenti Bourdieu’yle Nasıl Çalışmalı?”

21 Mayıs, 19:00-21:00

Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Oditoryumu

Söyleşi dili İngilizcedir.

Katılım formu: https://docs.google.com