The Uprising

11/11/2014 / skopduyuru

 

 

The Uprising (Ayaklanma), içinde bulunduğumuz kırılgan zamanlar için kaleme alınmış Otonomcu bir manifesto. Neoliberalizmin ve finans sektörünün küresel çapta tesis ettiği yıkıcı ve geri dönüşü olmayan krize karşı harekete geçmeye yönelik bir çağrı. Franco “Bifo” Berardi en son kitabında ekonomik istikrar ve kalkınma mefhumunun mitolojiden ibaret olduğunu öne sürüyor. Önümüzdeki yıllar kaçınılmaz olarak yeni protesto dalgalarına ve şiddet patlamalarına tanıklık edecek fakat eski direniş modelleri artık sonuç vermiyor. Toplumun önünde iki seçenek var: Ya eski yöntemlere ve finans sektörünün, toplumsal mutluluk, kültür ve kamu yararı pahasına talep ettiği “kurtarma paketlerine” bel bağlayacak ya da bir alternatif üretecek. Berardi’ye göre, bu alternatifi yaratmanın yolu halihazırdaki krizin ekonomik bir krizden çok daha temel bir olgu olduğunu kavramaktan geçiyor: Toplumsal hayal gücü krize girmiştir ve bu krizden ancak yeni bir dil vasıtasıyla çıkabilir.

Bu kitap, ekonomik büyüme fikrine ve borç kavramına –finans sektörünün toplumu yönlendirmek için başvurduğu iki temel dilsel araç– karşı bir manifestodur. Bu, tükenmeye, ve günümüzün serbest piyasa ekonomisine can veren enerji kültüne direnmeye çağrıdır. Berardi bu amaçla beklenmedik bir dilsel politik silahı devreye sokuyor: şiir. Dilin iflası, anlamın ve arzunun duyusal doğuşu olarak şiir; enformasyona indirgenemeyen ve para gibi değiş tokuş edilemeyen şiir. Dünyayı çalkalayan protestolar bir yön ve şekil alacaksa eğer, devrim ne barışçıl ne de şiddetli olacak. Devrim dilsel olacak, ya da hiç olmayacak. (Sunuş yazısından)   

 

Franco “Bifo” Berardi, The Uprising: On Poetry and Finance, Semiotext(e) Intervention Series, 2012