The Sanat Çağı

14/10/2013 / skopduyuru

 

İyi sanatın ölçütleri nelerdir? Güncel sanat ile çağdaş sanatın sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Sanatta geride ve ileride olmanın ölçütleri nelerdir? İşte, değerlerin tepetaklak olduğu, yargıların sağlıklı bir zemine oturmadığı, her yana çekilebilir hale geldiği, çağdaş estetiğin istismar edildiği The Sanat döneminde sorulması gereken asıl sorular...

Kaya Özsezgin'e göre gerçek ve kalıcı sanatın temel ölçütü ise dün olduğu gibi bugün de "insan"dır. Kalıcı olabilmenin koşulu da budur.

The Sanat Çağı'nda yalnızca gösteriye dönüşen sanatı değil iz bırakanları, seçilmiş ve seçkinleri de bulacaksınız. [arka kapaktan]

 

Giriş bölümünden:

Türkiye'de sanat üretiminin, özellikle genç kuşak temsilcilerinin bir bölümü için, herhangi bir sanatsal gerekçeye dayandırılmadan, ayağını yere basmadan piyasaya sürülen bir "gerekçesiz meta"ya dönüşür hale gelmesi karşısında, salt üretimin hızından ve çoğulluğundan kaynaklanan bir iyimserlikle yetinmek yanıltıcı olur diye düşünüyoruz. Ne var ki, yapıtların içerdikleri "sanatsal değer"e fazlaca itibar etmeden, şu ya da bu nedenle onlara dışarıdan yatırım yapanlar da kaosun derinleşmesini belki de bilmeden körüklemiş oluyorlar.

Bütün bu ve benzeri çelişkilerin varlığı, "The Sanat" olarak isimlendirdiğimiz bir tür ithal ve bilinçsiz üretimin etiketi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun karşıtı olan özgür, bilinçli ve çağdaş estetik kökenli sanat üretimi, tartıya vurulduğunda ağırlığını kuşkusuz her zaman hissettirir.

Düşünsel ve kuramsal yorumla bağını koparmadığımız sürece, kalıcı yapıtı kalıcı olmayandan ayıracağımız ölçütlerin de gerekçesini yakalamış olacağız.

 

Kaya Özsezgin

Kaynak Yayınları, 2013