The Art-Architecture Complex

2/10/2011 / skopduyuruThe Art-Architecture Complex, 
Hal Foster’in bugünlerde çıkan son kitabı (Eylül 2011). Foster kitabında, sanat ve mimarlığın birbirine kaynamasıyla oluşan “küresel stil”in, çağdaş kültürü tanımlayan önemli bir gelişme olduğunu öne sürüyor. Ona göre, Zaha Hadid, Herzog ve de Meuron gibi mimarlar tasarımı renklendirmek üzere sanata yönelirken, özellikle resim, heykel ve sinema sanatı da yoğun olarak mimarlıktan esinleniyor. Hal Foster; Richard Rogers, Renzo Piano ve Norman Foster gibi mimarların uyguladığı “küresel stil”i, Le Corbusier, Gropius ve Mies’in “uluslararası stil”ine benzetiyor. Günümüz modernliğine özgü düşleri ve boş hayalleri, her sanattan çok bu “küresel stil”in ifade ettiğini belirtiyor. Bu nedenle “küresel stil”, çağdaş toplumsal ve ekonomik hayatın keşfedilmesi bakımından zengin bir gösterge kaynağı oluşturuyor.

Princeton Üniversitesi’nde sanat tarihi profesörü olan Hal Foster, günümüz Marksist sanat tarihçiliğinin en etkin ve üretken simalarından. Editörü olduğu ve 1983 yılında yayınlanan Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture kitabı, postmodernizm tartışmalarının teorik bir derinlik kazanmasında son derecede etkili olmuştu. “Estetiğe dönüş”ün tartışıldığı günümüzde de temel referanslardan biri olmayı sürdürüyor. 1996 yılında yayınlanan Return of the Real, yeni bir paradigma öneriyordu.1970’lerin ‘metin olarak sanat’ ve 1980’lerin ‘simulakrum olarak sanat’ tezlerinin ardından Hal Foster, sanat ve teorinin, gerçek bedenler ve toplumsal ortamlarda temellendirilmesini öneriyor ve sanatta neo-avangard bir oluşumun izini sürüyordu. 2002 yılında yayınlanan Design and Crime ise, “son dönemde Batı’da gerek mimarlık ile tasarımın, gerekse sanat ile eleştirinin kültürel konumunda gerçekleşen değişimlere dair kışkırtıcı bir değerlendirme”[1] sunmaktaydı. Foster, müze-arşiv-sanat-tasarım arasındaki ilişkilerin çağdaş bir profilini çıkarıyordu. Design and Crime, 2004 yılında, Tasarım ve Suç: Müze-Mimarlık-Tasarım başlığıyla İletişim Yayınları Sanathayat dizisinde yayınlandı. Hal Foster’ın Türkçe’deki diğer kitapları, her ikisi de Ayrıntı yayınlarından çıkan Zoraki Güzellik ve Gerçeğin Geri Dönüşü. 

 [1] Hal Foster, Tasarım ve Suç (İstanbul: İletişim/sanathayat dizisi, 2004) s. 9.