State of Insecurity: Government of the Precarious

24/2/2015 / skopduyuru

 

 

Refah devletindeki yapısal değişiklikler, teknolojinin yükselişi ve neoliberal yönetim aygıtlarının artan gücü sonucunda bir güvencesizler toplumu oluştu. Bu yeni gerçeklikte, verimlilik, salt emeğe ilişkin bir mesele olmaktan çıktı; özel hayat ile iş hayatı arasındaki ayrımı bulanıklaştıran ve böylece benliğin oluşumunu etkileyen bir olgu haline geldi. Bize sürekli esnek ve özerk bireyler olduğumuz telkin edilse de, çok ciddi toplumsal ve politik sonuçları olan ve sermaye birikiminin ve toplumsal denetimin çıkarlarına hizmet eden ürpertici bir tecride maruz kalıyoruz.

Isabell Lorey, State of Insecurity başlıklı kitabında günümüz koşullarında örgütlenme ve direniş olasılıklarını araştırıyor ve geleceği güvencesizlerin itaatsiz özyönetiminde görüyor. (Kitap tanıtım yazısından)

 

Isabell Lorey, State of Insecurity: Government of the Precarious, Verso Future series, 2015

Almanca’dan çeviren: Aileen Derieg