SINIR/SIZ: Dijital Çağ ve Sonrası

14/3/2024 / skopduyuru

 

Bu sempozyumun amacı dijital çağın getirdiği sorunsalları tartışmaktır. Tarihteki belirli “çağların” değerler sistemi ve nitelikleri için genellikle teknolojinin hızlı ve yaygın ilerlemesinin göstergesi olduğu birçok tanımlayıcı vardır. Belirli bir çağda yaygın olan iletişim biçimi, sembolik ve kültürel manzarayı derinden değiştirebilir, kendimize ve dünyaya ilişkin algılarımızı etkileyebilir. Tüm büyük teknolojik kırılma anlarında olduğu gibi, şimdi de toplumlar yaşama, çalışma ve etkileşim kurma biçimlerindeki derinden değişimi hissetmektedir.

Yapay zekânın, büyük verinin ve entelektüel yaratıcılığın işaret ettiği yeni öznellik biçimlerinin geliştiği ve dijital medya kullanıcısının içerikle birleştiği son derece hızlı bir teknolojik değişim çağına giriyoruz.

Teknoloji, bağlanırlık, bilgiye erişim ve verimlilik için inanılmaz fırsatlar sunarken, diğer yandan mahremiyet endişeleri, sosyal izolasyon ve yanlış bilgilendirme riskleri gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Bu sempozyum, dijital teknolojiler, sosyal yapılar ve söylem yapılarının karşılıklı bağımlılığı üzerine tartışmaları genişletmeyi amaçlar. Dijital çağın çeşitli yönlerini ele alan bildiri başvurusu yapmak üzere akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları ve tasarımcıları, yapay zekâ da dahil olmak üzere dijital teknolojilerin toplum üzerindeki etkisini, insan ilişkilerinin niteliğini ve geleceğini daha geniş bir şekilde tartışmaya davet ediyoruz.

 

Konu Başlıkları:

görsel, işitsel, dijital sanatlar ve tasarım

mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım

şehircilik ve planlama

iklim, ekoloji ve çevre çalışmaları

göç çalışmaları

ırk, etnisite ve cinsiyet çalışmaları

uluslararası siyaset ve küreselleşme

iletişim, medya ve kültürel çalışmalar

dijital kültür ve sosyal medya çalışmaları

yapay zekâ ve dijital oyunlar

dijital kripto varlıklar ve metaverse

“maker” kültürü

edebi sanatlar

göstergebilim ve anlatıbilim

bilimde, sanatta ve tasarımda etik

felsefe

sosyoloji

psikoloji