Sanat ve Gölgesi, Mario Perniola . İletişim Yayınları Sanat-Hayat Dizisi

25/10/2015 / skopduyuru

 

 

Perniola’ya göre zamanımızda sanat, özerkliğini yitirerek piyasaya ve kitle iletişimine kaynar. Gizemli atmosferinden, aurasından ve eleştiriden yalıtılır. Peki geriye ne kalır? Sanatın gölgesi kalır. İşte Perniola bu gölgede günümüz estetiğini ve geleceğin sanatını keşfe çıkar. Modernliği ve çağdaşlığı tartışır. Walter Benjamin’den, Gilles Deleuze ve Giorgio Agamben’e birçok filozofu; Andy Warhol’dan, Joseph Kosuth ve Guy Debord’a sanatçıları; Derek Jarman’dan Wim Wenders’e sinemacıları tarayarak, çağdaş bir sanat felsefesinin veya felsefi bir sanat ve sinemanın olanaklarını arar.

Mario Perniola zamanımız estetiğinin en etkili teorisyenlerinden biri olarak önemli bir yol açmıştır. Bir eserin gölgesinin o eserden daha önde olduğuna ilişkin tezi çığır açıcıdır. –Hugh J. Silverman

Bugün “seyirci kitlesi” dendiğinde, Bourdieu’nün toplumsal seçkinlik kategorisi kapsamına aldığı, uzmanların ve geleneksel müze ziyaretçilerinin oluşturduğu dar elit topluluğu kastedilmez. Sanat dinini takip eden saygılı mutlu azınlığın yerini, bir kâfirler kitlesi almıştır – çağdaş sanatın tahrikleri karşısında umursamazlık ya da açık ret tutumu içinde olan bir kitledir bu. Çağdaş sanat ile toplumun çok büyük bir bölümü arasında, çarpıcı bir kültürel kopukluk oluşmuştur. Bu yüzden, çağdaş sanat ile seyirci topluluğu arasındaki ilişki, artık takdir ve hayranlık isteği üzerine değil, tahrik ve skandal üzerine kuruludur. Dolayısıyla sanatsal değer, enformasyon ve iletişim piyasasına dayanma eğilimi gösterir. – Mario Perniola

 

Sanat ve Gölgesi: Sanattan Geriye Ne Kaldı?, Çeviren: Kemal Atakay

İletişim Yayınları Sanat-Hayat dizisi, 2015

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Günümüz Sanatının Budalalığı ve Görkemi

 • · Gerçeğin “Şok”u
 • · Bugünkü Gerçekçiliğin Budalalığı
 • · Bugünkü Gerçekçiliğin Görkemi

Farklılığı Duyumsamak

 • · Estetik ve Farklılık
 • · Keyif ve Metin
 • · Epokhé ve Yansızlık
 • · İnorganiğin Cinsel Çekiciliğinin İki Çeşitlemesi
 • · Psikotik Gerçekçilik
 • · Aşırı Güzele Doğru

Warhol ve Postmodern

 • · Postmodern Uyuşmazlık
 • · Warhol’un Sinizmi
 • · Cinsellik, Acı ve Genetik

Felsefi Bir Sinemaya Doğru

 • · Görsel Bir Felsefe mi?
 • · Görülmemiş İmgeler Kütüphanesi
 • · Yatay İşbirlikçileri Cezalandırmak Doğru mu?
 • · İkonkırıcı Undinizm
 • · Sağırlık ve Yabancılaşma

Üçüncü Sanat Sistemi

 • · Aura’sız Sanat, Kuramsız Eleştiri
 • · Sanatın İnanılırlığı ve Sanatçının Biricikliği Üzerine
 • · Aura’nın ve Teknik Kopyalamanın Ötesinde
 • · Modern Paradigma ve Çağdaş Paradigma
 • · Sanatın ve Felsefenin Kahramanca-İronik Rolü
 • · Büyüklük, Geçerlilik, Taviz

Sanat ve Kalan

 • · Felsefe ve... Öteki Sanatlar
 • · Sitüasyonist Anti-sanat ve Olay
 • · Kavramsal Sanat ve Sanatın Kimliksizliği
 • · Kripta Olarak Sanat