SANART II. Türkiye Estetik Kongresi Programı

21/10/2013 / skopduyuru

 

Kongre estetik ile ilgili tüm disiplinlere, düşün, sanat ve tasarım alanlarına açıktır. Estetiğin felsefi, sanatsal, kültürel, toplumsal, politik ve diğer tüm boyutlarıyla tartışılacağı bu etkinliğin Türkiye'de güncel estetik araştırmalarını bir araya getiren bir platform oluşturması hedeflenmektedir.

Kongrenin teması “Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar” olarak belirlenmiştir. Küresel ölçekte ekonomi ve siyasi coğrafyada ortaya çıkan değişim ile teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, toplumların ve bireylerin var olma biçimlerinde kökten bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Binyıl dönümünden bu yana “bilgi çağı” olarak adlandırılan bu yeni dönemde, “yeni dünya düzeni”ne koşut olarak ortaya çıkan toplumsal ve kültürel oluşumları toplumbilimciler, “ağ toplumu”, “tüketim toplumu”, “tüketim kültürü” vb. nitelemelerle kavramsallaştırmaktadır. Dünyada bir yandan ana akım söylem "pazar" ve "tüketim", "erk" ve "güç" yarışına odaklanırken, öte yandan küresel ısınma ve büyük çaplı doğal/insan kaynaklı afetler ile dünyanın geleceğine ilişkin felâket senaryoları karşısında çevreci bilincin yaygınlaşması uluslararası çevre politikalarını belirlemektedir.

Tüm bu gelişmeler sanat, tasarım, mimarlık pratiklerini ve mekânı biçimlendiren süreçleri doğrudan etkiler ve dönüştürürken sanatın, çevre tasarımı ve estetik kuramlarının yeni paradigmalarını da belirlemektedir. Bu kongrede, küresel ölçekteki bu değişimin farklı yüzleriyle “Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar” teması çevresinde tartışılması amaçlanmaktadır.
Kongrede tartışılması önerilen konular, sanat ve estetik, kültür medya ve estetik, politika ve estetik, çevre ve estetik, değişen coğrafyalarda sanat ve estetik başlıkları altında ayrıntılandırılmıştır.[1]


Kongre programı için bkz.:

http://www.sanart.org.tr/congresses/TR2/SANART%20Estetik%20Kongresi%20Program.pdf