Rogues’ Gallery: A History of Art and its Dealers

28/2/2018 / skopduyuru

 

 

Philip Hook bu kitabında, tüccarlara, soylulara, girişimcilere ve müzelere sanat eseri satmayı iş edinmiş insanların yükseliş ve çöküş hikâyelerini anlatıyor. Resimlerin kimi zaman ağırlıkları üzerinden satıldığı Antwerp’teki başlangıcından, Londra, Paris ve New York’taki gösterişli çağdaş galerilere kadar, sanat tacirliğinin yüzyıllar boyunca nasıl bir seyir izlediğini gösteriyor. Hikâyelerini anlattığı karakterler arasında empresyonistlerin savunucusu Paul Durand-Ruel; modernizmi ilgi odağına taşıyan Herwath Walden; kübizmin önderlerinden Daniel-Henry Kahnweiler; soyut ekspresyonizm ile Pop Art’ın doğumundan sorumlu Leo Castelli; ve müzayede salonunu tiyatroya dönüştüren Sotheby's yöneticisi Peter Wilson gibi isimler var.

profilebooks.com