"Queer Tahayyül"

7/2/2013 / skopduyuru

Toplumbilim dergisinin Queer Özel Sayısı olarak çıkması beklenen derleme, Sel Yayınları tarafından Queer Tahayyül adıyla basıldı. Kitabın tanıtım yazısı şöyle:

 

“Queer kelimesi Türkçede garip, tuhaf, yamuk gibi anlamlara geliyor. Bunun yanı sıra argoda “ibne” demek. Queer kuramının merkezinde de acayip, tuhaf, yamuk, anormal, iğrenç, aşağılık olana; normatif alanın dışında kalana; bu alanın dışında bırakılana; normu ihlal edene bir gönderme ve bu “kötüyü”, “anormali” yeniden anlamlandırma imkânı yatıyor.

Önemli olan, queer kuramını LGBT’lere özgü bir kimlik politikası olarak okuma tuzağına düşmemektir – en azından bizim tercih ettiğimiz queer okuması buna direnmekte, daha ziyade bir kimliksizleşme önerisi olarak ortaya çıkmaktadır. “Normali”, normalliği kuran normların kuruluş ve işleyiş yapısını sorgularken amacı kenarda kalanın merkeze çağrılması değil, bizzat merkezin darmaduman edilmesidir.

Biz bu derlemede biraraya getirdiğimiz metinlerin seçiminde, bu “kimliksizleşme” vurgusunu; hem de konu çeşitliliğini yansıtmaya çalıştık. Bu sırada, alanda öne çıkan isimleri okuyucuyla tanıştırmayı amaçladık. Bu vesileyle karşılaşmanın yabancı literatüre erişimi olmayan okuyucular için heyecan verici olmasını umuyoruz.”

 

İÇİNDEKİLER:

Önsöz (Ali Akay)

Giriş: Queer Tahayyül (Sibel Yardımcı ve Özlem Güçlü)

Queeriz - Buradayız!

Dünyanın Tüm İşçileri Oynaşınız! (Françoise Travelet)

Tatlı-Kaçık Kıçlar (Guy Hocquenghem)

Gey Bir Komünizme Doğru  (Mario Mieli)

Şen Bilim (Jean Le Bitoux ve Michel Foucault)

Cinselliğin Bir Tarihi Var mıdır? (David Halperin)

Aşkta Hiç Kimse Egemen Değildir (Laurent Berlant)

Kritik Queer (Judith Butler)

Queer Gezegen Korkusu: Queer Politika ve Toplumsal Teori’ye “Giriş” (Michael Warner)

Queeri Sınıf-lamak, Rekabet Halindeki Politikalar  (Mariam Fraser)

Ucube, Terörist, İbne: Terörle Mücadele ve Uysal Vatanperverlerin Üretimi  

(J.Puar ve A. S. Rai)

Eleştirel Yatırımlar: AIDS, Christopher Reeve ve Queer Sakatlık Çalışmaları  (Robert McRuer)

“Sınırda” - Sadomazoşizm, Cinsiyetin İçine Etme ve Sınırlara Hayır Politikalarıyla İlişkileri  

(Jet Moon ve A.Woodland) 

Fem(me)inist Bir Manifesto  (Lisa Duggan ve Kathleen McHugh)

Bird La Bird: Bir Kapak-Yavrukuşuyla Cıvıldama 

Queer Çokluklar: Anormallerin Politikası İçin Notlar  (Beatriz Preciado)

B.Dellsperger: Body Double  (Ali Akay)

Postanarşizm, Queer ve Trans Politikaları İçin Bir Araç Olabilir mi?  (Lena Eckert)

Transfeminist Manifesto (Emi Koyama)

Amargi’deki Erkek  (Aligül Arıkan)

Manifesto: Neden "Dönme"?

Boşluğu Dolduran Boşalma Sesleri: Acconci ve Queer Sanat  (Seda Ergül)

Erinç Seymen'in Çileci Sanatı: Erkekliğin ve Milliyetçiliğin Bela Bedenleri  (Cüneyt Çakırlar)