Praksis Olarak Mimarlık: Güncel Manifestolar ve Uygulamalar

4/4/2017 / skopduyuru

 

Praksis Olarak Mimarlık: Güncel Manifestolar ve Uygulamalar

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Karaköy Binası Toplantı Salonu

9 Nisan 2017, 16.00-19.00

 

16.00 AÇILIŞ

16.10-17.20 PANEL

Kolaylaştırıcı: Gül Köksal (Kocaeli Dayanışma Akademisi-Kampussüzler Ders Ortaklığı)

Konuşmacılar:

Sait Ali Köknar (Kadir Has Üniversitesi)

Sinan Omacan (MO İstanbul BK Şb. YK Bşk. Yrd.)

Güven Arif Sargın (ODTÜ)

17.40-19.00 FORUM

Kolaylaştırıcı: Sait Ali Köknar (Kadir Has Üniversitesi)