Pedro Lorente, Çağdaş Sanat Müzeleri, Koç Üniversitesi Yayınları 2016

1/5/2016 / skopduyuru

 

 

Turizmi canlandırma, hizmet sektörünü hareketlendirme, kentlerin kenar mahallelerini ıslah etme ve düşüşe geçmiş kentleri ayağa kaldırma gibi etkileri olan çağdaş sanat müzeleri pek çok ülkede desteklenen kurumlar.

J. Pedro Lorente’nin çağdaş sanat müzesi modelleri olarak nitelediği Paris’teki Musée des Artistes Vivant ve New York’taki Museum of Modern Art, 19. ve 20. yüzyıllarda sanatsal paradigmaları belirleyen kurumlar. Buralarda şekillenen sanatsal beğeni eğilimleri bazı ülkelerde taklit edilip bazılarında bütünüyle reddedilse de, müzecilik kriterlerine dönüştükleri kesin. Çağdaş Sanat Müzeleri kitabında bu kurumların tarihini iki dönem olarak ele alan J. Pedro Lorente, çeşitli yaklaşımları sunup terminoloji konusundaki soruları cevaplayarak, çağdaş sanat müzesi kavramının zaman içinde geçirdiği değişimi tarihsel-coğrafi bir perspektife yerleştiriyor ve günümüzde kültür politikalarının nasıl belirlendiğini ortaya koyuyor.

Çeviri: Şeyda Öztürk

 

İçindekiler

Sunuş

Birinci Kısım: 19. Yüzyılda Müze Paradigmasını Belirleyen Yaşayan Sanatçılar Müzesi

1.Paris’teki Musée des Artistes Vivants’ın Kökeni

18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Başında Paris’in Müze Başkenti Oluşu

Yeni Musée des Artistes Vivants: Monarşinin Aracı

2. Luxembourg Müzesi’nin İlk Taklitçileri ve Alternatifleri

Musée des Artistes Vivants’ın Diğer Başkentlerdeki Yankıları

19. Yüzyıl Ortasında “musée de passage” Fikrinin Tekrar Değerlendirilmesi

Londra’da Doğan ve Birleşik Krallık’ta Uygulamaya Konulan Bir Başka Yenilikçi Model

3. 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Çözümsüz Kalan İkilemler

Ulusal ve/veya Çağdaş Sanat Müzeleri mi? Bir Uzmanlık Alanı Belirleme ve Sürdürmenin Zorlukları

Mimari, Sanat ve Siyaset Tartışmalarında Modernite İmgesi

4. Yüzyılın Başında Ütopyacı Fikir ve Deneyler

Zengin ve İdealist Filantropistler Tarafından Kurulan Bireysel Müzeler

Avrupa’nın Müze Politikasının Modern Sanata Yaklaşımında Değişim Rüzgârları

İkinci Kısım: New York MoMA’nın 20. Yüzyılın Uluslararası Modeli Olması

5. MoMA’nın Kuruluş Temelleri ve Bağlamı

Avrupa Deneyiminin Düşüşe Geçişi

New York’un Modern Sanat Müzeleri Başkentine Dönüşmesi: MoMA ve Benzer Kurumların Kuruluşu

6. Savaş ve Cepheleşmeler Ortasında Olgunlaşan MoMA

“Modern Sanat Müzesi Ne Kadar Modern?”

Savaş Yıllarında Çok Sayıda Departman ve Yeni Personelle Genişleme Dönemi

Diğer Müzelerle Anlaşmalar ve Çatışmalar Ortasında MoMA’nın (ve Diğerlerinin) Karakterinin Şekillenmesi

7. Soğuk Savaş Sırasında Uluslararası Örnek Müze Olan MoMA: Zafer ve Muhalefet

MoMA’nın Soyut Dışavurumculuğun Tanıtımındaki Uluslararası Etkisi

1960’ların Zirvesi: Amerikan Modelinin Uluslararası Ölçekte Taklit Edilmesi

MoMA’ya Meydan Okuyan Müze Karşıtı ve Sistem Karşıtı Ayaklanmalar

8. Pompidou Merkezi: Nihayetinde Bir MoMA Taklidine Dönüşen Bir Karşı-Model

Sanatın Modern ve Uluslararası Başkenti Olarak Paris’in Yeniden Doğuşu

Beaubourg’un İç Mekânı ya da Amerikan Modelinin Devamlılığı

9. Milenyum Başında Çağdaş Sanat Müzelerinin Topografik İncelemesi

Postmodernitenin Mimari/Kentsel Âdetleri ve Avrupa’daki Kalıtları

Eğlence ve İş Merkezlerindeki Çağdaş Sanat Müzeleri: Amerika ve Pasifik’in Diğer Kıyısındaki Son Trendler

Sonsöz